Notícies

Sessions informatives sobre la convocatòria d’ajuts del programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT.

Posted at 23/05/16 - 02:23 PM

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat una nova convocatòria de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020, centrada en finançar operacions impulsades per ajuntaments, consells comarcals i diputacions, basades en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 i 6.

... més informació ...

Author:

Document de dades personals i transparència en determinades actuacions dels ens locals

Posted at 23/05/16 - 01:08 PM

Els ens locals tenen a la seva disposició una guia sobre dades personals i transparència. L’objectiu és facilitar als ens locals un document que ha analitzat els dictàmens, informes i resolucions emesos pels organismes competents en matèria de protecció de dades i transparència, als efectes d’interpretació del joc dels drets que defensen la protecció de les dades personals i la transparència de l’activitat pública [+]

Author:

Primera programació de projectes de cooperació transfronterera INTERREG V-A-POCTEFA 2014-2020.

Posted at 22/05/16 - 11:52 AM

El proppassat dia 11 de maig, el Comitè de Programació de l’INTERREG V-A- POCTEFA, va acordar la programació d’un total de 58 projectes de tot el territori POCTEFA, 25 dels quals, amb participació catalana. [+]

Author:

El Govern destina 50 milions d’euros a promocionar projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) en el món local a través dels fons europeus FEDER

Posted at 04/05/16 - 01:10 PM

S'ha publicat oficialment la convocatòria d'ajuts per aquests projectes vinculats a la innovació que busquen la transformació del territori i la generació d'activitat econòmica sostenible. Es poden acollir als ajuts els ajuntaments, consells comarcals i diputacions, que podran presentar les sol·licituds fins als 5 de setembre.

Author:

Agència Catalana de l'Aigua: es presenta una nova línia de subvencions per import de 10 milions d'Euros per la millora general de les prestacions d’abastament d'aigua.

Posted at 28/04/16 - 01:43 PM

El conseller de Territori i Sostenibilitat, l’Honorable Senyor Josep Rull, va presentar dimecres 27 d'abril en roda de premsa una línia de subvencions de 10 M€ que persegueix una millora general de les prestacions de qualitat i quantitat de les xarxes locals d’abastament en alta i, en conseqüència, garantir la disponibilitat del recurs i la qualitat sanitària exigida per la normativa vigent.

... més informació ...

Author:

Guies i models de documents per als actors implicats en l'aplicació de la Llei 24/2015

Posted at 18/04/16 - 12:08 AM

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i amb el suport de la Secretaria d'Administracions Locals, han publicat i distribuït diversos recursos per acompanyar les administracions i les entitats financeres en l'aplicació de la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Llei 24/2015).

... més informació ...

Author:

Tramesa del pressupost i la liquidació de 2015 - ampliació del termini fins al 30 de juny

Posted at 12/04/16 - 12:04 AM

Atès que el 31 de març va finalitzar el termini per realitzar les trameses del pressupost i de la liquidació de 2015 al DGAH, tots els ens locals que encara no hagin completat la tramesa han de fer-la no més tard del 30 de juny.

... més informació ...

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0